אמברגו

מסירת מידע לעיתונאים תוך כדי התניה שהפרסום יהיה רק במועד שנקבע מראש על ידי מוסר המידע

פורסם בקטגוריה Glossary, א. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.