אסטרטגיית יחסי ציבור

 תכנית שממנה נגזרת פעילות יחסי הציבור ועל פיה פועלים,  וכוללת יעדים ומטרות של הלקוח בתחום התקשורת. גיבוש אסטרטגיה מתוכננת ונכונה תובילאת העשייה התקשורתית לכיוון ברור אשר יסייע במימוש היעדים שהוצבו מראש.

פורסם בקטגוריה Glossary, א. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.