באזז

 מונח מתחום השיווק שמשמעותו שיח ציבורי פתאומי וממוקד בנושא מסוים.

פורסם בקטגוריה Glossary, ב. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.