דד-ליין

 המועד האחרון שבו נדרש עיתונאי להעביר את הכתבות או הידיעות למערכת העיתון לקראת פרסומן.(

 

פורסם בקטגוריה ד. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.