זכות הציבור לדעת

 הזכות הבסיסית במשטר דמוקרטי. זכות זו מספקת את הבסיס המוסרי לחופש הניתן לעיתונאי לאסוף מידע ולהפיצו ברבים

פורסם בקטגוריה ז. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.