חדשות רכות

 חדשות וסיפורים בעלי ערכיות חדשותית נמוכה לעומת חדשות קשות (למשל גורת פנדה שנולדה בספארי).

פורסם בקטגוריה ח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.