חופש העיתונות

החופש לפרסם כל דבר שאינו בגדר עבירה על החוק. בתוך כך העיתונות אינה תלויה בשלטון, ומוגנת מפני איומים מצדו. בישראל אין חוק מפורש בנושא, והחוק נשען על חוק כבוד האדם וחירותו שביסודו גם חופש הביטוי.

פורסם בקטגוריה ח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.