ידיעה בלעדית

 ידיעה עם פרסום ראשוני ויחיד שאינה מתפרסמת במקביל באמצעי תקשורת אחרים.

פורסם בקטגוריה י. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.