כתב

 עיתונאי האחראי על השגת ידיעות חדשותיות ודיווחן לקהל הקוראים, הצופים או המאזינים.

פורסם בקטגוריה כ. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.