לוביסט (שדלן)

 אדם הפועל בכנסת במטרה להשפיע לטובת האינטרסים של החברה או הקבוצה שהוא מייצג. מרבית הלוביסטים פועלים תמורת תשלום, אך חלקם פועלים בהתנדבות, מטעמים אידיאולוגיים או הומניים. ב-2008 נכנס לתוקף "חוק הלוביסטים", שלפיו לוביסטים יוכלו לפעול רק לאחר קבלת רישוי מטעם יו"ר הכנסת, בכפוף לנשיאת תג זיהוי ייחודי ובהקפדה על עמידה בתקנון הכנסת. רשימת הלוביסטים בעלי היתר לפעול כשדלנים מפורסמת באתר האינטרנט של כנסת ישראל. (קיימים כ-210 לוביסטים רשומים.)

 ב -2012 בעקבות תחקיר בתוכנית עובדה  גובש  קוד אתי חדש ללובסטים. הקוד קובע, בין השאר, ששדלן לא יפעל אלא בהיתר שניתן לו על פי החוק, השדלן יפעל לעודד שקיפות בעבודתו, השדלן יגלה את שם וזהות הלקוח שאת עניינו הוא מקדם, שדלן לא יהיה חבר בגוף בוחר של מפלגה.

פורסם בקטגוריה ל. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.