סקופ

  ידיעה חדשותית בלעדית החורגת מן השגרה ומעוררת תהודה משמעותית.

פורסם בקטגוריה ס. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.