הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה

 רשות ציבורית המפקחת על השידורים המסחריים בישראל, ותפקידה לקיים שידורים באמצעות בעלי זיכיון ולפקח עליהם.

פורסם בקטגוריה ה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.