חופש הביטוי

  זכות של אדם להביעאת דעתו – גם אם היא חריגה – ולפרסמה בלי שתוטלנה עליו הגבלות. חופש הביטוי יכול להיות בכתיבה, בדיבור, בסרטים, ועוד.

פורסם בקטגוריה ח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.