ראשוניות

העברת מידע או ידיעה באופן מוגבל לאמצעי תקשורת אחד

פורסם בקטגוריה ר. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.