תדמית

משקפת אדם או חברה ומבטאת את אופן תפיסתו בקרב קהלי היעד שלו.

פורסם בקטגוריה ת. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.